Istraživanja

Nikola Kovačević, gradski funkcioner protiv koga se vodi prekršajni postupak jer nije carini prijavio sliku Paje Jovanovića, mesecima se ne pojavljuje na suđenju. CINS otkriva kako je u međuvremenu promenjen sudija nakon što je ukazao da Kovačević izbegava sud, kao i kakvu ulogu je imao „prijatelj iz BIA“ kada je Kovačević zaustavljen na aerodromu.

Aktuelno

Multimedija